MANEK Magazin nezavisne kulture

Broj 5
Jesen/zima 2017.

Preuzmite PDF

OD NEMILA DO
NEDRAGA

Kako opstati u civilnom sektoru u kulturi, kada uprkos visokom obrazovanju, stručnosti, domaćim i međunarodnim priznanjima, mnogobrojnim saradnjama, spojenim radnim danima i neprospavanim noćima, bez slobodnih vikenda i godišnjih odmora, imate mesečna primanja koja su manja i od nekvalifikovanih radnika u pojedinim javnim preduzećima? Na koji se način finansira uopšte nezavisna kulturna i umetnička produkcija sa famozne linije 481 državnog budžeta, da li postoje alternativni načini finansiranja, na šta se svodi korporativna podrška, da li ima uslova za razvoj filantropije – neke su od tema novog Maneka, koji ukazuje i na niz otvorenih pitanja i dilema same scene u pogledu mogućeg funkcionisanja i delovanja u okviru hipotetičkog, novog konstrukta, koji bi bio napravljen prema njenim merilima.

IZDVAJAMO IZ SADRŽAJA

Živeti (i umreti) u civilnom sektoru u kulturi u Srbiji (u 36 slika)

Alternativni modeli finansiranja umetnosti

Intervju: Od dobre volje do sistemske podrške, dr Milena Dragičević Šešič

Inicijativa nezavisne kulturne scene u Novom Sadu i neki od principa kojima se vodi

Cirkus nematerijalnog rada