Magazin nezavisne kulture

Broj 4
Jesen 2015.

Preuzmite PDF

PROSTORI (NE)MOGUĆNOSTI

Ko i kako raspolaže javnim prostorom, kako Ministarstvo prostora nastoji da ukaže na alternativne načine upravljanja i donošenja odluka, ko su beskućnici srpske kulture, zašto je Magacin u Kraljevića Marka u Beogradu već više od osam godina potencijalni model mogućeg modela za alternativni kulturni centar, šta je bilo sa prošlogodišnjom zvezdom kulturne scene u Beogradu posle okupacije, kako se organizacije civilnog društva u kulturi dovijaju za prostore za rad i prezentaciju programa, da li su moguće alternativne rezidencije za umetnike, šta nude privatni prostori za kulturu i umetnosti u Srbiji, zašto je potreban uopšte civilan sektor u kulturi – neke su od tema Maneka br. 4

IZDVAJAMO IZ
SADRŽAJA

Ko i kako raspolaže javnim prostorom?

Intervju: Ministarstvo prostora

Beskućnici srpske kulture

Magacin – večiti model

Magacin kao „kulturni brownfield”

Okupacija bioskopa Zvezda: staze, ratovi, kapije