Magazin nezavisne kulture

Broj 2
Februar 2014.

Preuzmite PDF

OZVANIČENA MARGINALIZACIJA

Savremena kulturna i umetnička produkcija vaninstitucionalnog sektora u Srbiji već decenijama se suočava sa neprepoznavajem i neshvatanjem značaja koji ima za razvoj celokupne kulture i društva, kao i za jačanje regionalne i međunarodne saradnje. U 2013. godini to marginalizovanje je i ozvaničeno odlukom Ministarstva kulture i informisanja Srbije da raskine Protokol o saradnji sa Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije koja broji više od 90 organizacija iz dvadesetak gradova širom zemlje. Ovo izdanje Maneka sadrži više istraživanja i komparativnih analiza posvećenih odnosu javnog i civilnog sektora

i problemima te dve, naizgled polarizovane, strane. Pitanje koje leži u srži ovih istraživanja i analiza je upravo kako prebroditi ovaj rascep i jednostavno – kako dalje opstati i (zajedno) raditi.

IZDVAJAMO IZ
SADRŽAJA

NVO u (ovoj) krizi: Promišljanja na putu ka zajedničkom istraživanju, Ema Dauling

Mere štednje u kulturi – umetnost preživljavanja, Marko Miletić

Nacionalne institucije kulture u Srbiji bile su nekada građanske inicijative, Marijana Cvetković

Slučaj rezultata Konkursa GUK 2013, Novi Sad, Šok zadruga

Finansiranje kulture u Srbiji, Hristina Mikić