Magazin nezavisne kulture

Broj 1
Januar 2013.

Preuzmite PDF

NEZAVISNA, SVOJA KULTURA

Fokus ovog magazina upravo je praksa individualnih aktera umetničkog i kulturnog života u Srbiji i gotovo identičnih konteksta u regionu, kao i interesno formiranih grupa iz oblasti kulture koji proizvode relevantnu umetničku i kulturnu produkciju uprkos nepostojanju uslova, uprkos kontinuiranom smanjenju finansija za kulturu na nacionalnom, gradskom i svakom drugom nivou, ukidanju institucija kulture i njihovom obogaljivanju, sve većim pritiscima da je umetnost i kultura u vremenu svetske ekonomske krize (nepoželjni) društveni višak i opterećenje, a ujedno i neprimerena razonoda. Okosnica ovog prvog, pilot broja, jeste praksa članova NKSS i nezavisne kulturne scene u Srbiji generalno, kao i prakse sa nezavisnih scena bivše Jugoslavije.

IZDVAJAMO IZ
SADRŽAJA

DAH Teatar, Ne/vidljivi grad

STANICA – SERVIS ZA SAVREMENI PLES, Kondenz, Laboratorija „Koreografija pažnje”

KIOSK, Porodični album

REMONT – MSUB – FILMART, Fotodokumenti 02

SEEcult.org, Criticize This! Kritikovanje kritičke umetnosti u regionu

KOOPERATIVA, regionalna platforma za kulturu