Kako postati član

1. Pre no što se odlučite da pristupite Asocijaciji neophodno je da se upoznate sa Statutom, pravilnicima i listom članova NKSS-a.

2. Ako prihvatate vrednosti Asocijacije NKSS, prava i obaveze članova koji su Statutom opisani, popunite pristupnicu i pošaljite je na adresu koordinator@www.en.nezavisnakultura.net.

3. Nakon prijema pristupnice, članovi Asocijacije NKSS glasaju (po jedan iz svake organizacije). Potrebno je dve trećine glasova, da biste bili prihvaćeni u punopravno članstvo.

4. Odmah nakon glasanja, bićete informisani o ishodu procedure.